ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012-13

Προγράμματα 2012-13
1.      « Από τα υπόσκαφα και χωμάτινα σπίτια του χτες στα βιοκλιματικά σπίτια του σήμερα»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων ενέργειας, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και στη σημασία εφαρμογής, αφενός της υπάρχουσας εμπειρίας και αφετέρου, των επιτευγμάτων της επιλογής της φύσης στη σύγχρονη τεχνολογία για την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων (βιομίμηση).


1      2.  «Η Μεσογειακή Διατροφή από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα». 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της Μεσογειακής Διατροφής και στα οφέλη της στον ανθρώπινο οργανισμό, να ερευνήσουν τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων από τους Προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη σύγχρονη εποχή και να αντιληφθούν τη σημασία που έχει για την τοπική οικονομία η προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ξένες αγορές.1.      3. «Περιδιαβαίνοντας έναν προϊστορικό οικισμό»

.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την παρουσία ενός αξιόλογου πολιτισμού, κέντρου οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των μεσοκυκλαδικών χρόνων, να αντιληφθούν τη σημασία της άριστα διατηρημένης ναυτικής πόλης του Ακρωτηρίου Θήρας για την ιστορία και τη μελέτη του κυκλαδικού πολιτισμού, να έρθουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή σε επίπεδο επαγγελμάτων, ενδυμασίας, διατροφής κ.λ.π., αλλά και να αναζητήσουν ομοιότητες που προκύπτουν από τη σύγκριση με το σήμερα. Στόχο επίσης αποτελεί η πρόκληση δημιουργικής σκέψης και η αξιοποίηση των σωζόμενων πηγών μετά από έρευνα και ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τη συνεργασία των ομάδων αλλά και την αυτενέργεια των μαθητών.       4.  Έκδοση εφημερίδας και συμμετοχή στο πρώτο μαθητικό διαδυκτιακό ραδιόφωνο»Σκοπός  του προγράμματος είναι το να προβάλουν οι μαθητές ιδέες, απόψεις, σκέψεις καθώς και τις δημιουργικές ανησυχίες της μαθητικής κοινότητας σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.


1.      5. « Ηφαίστεια: τα συντριβάνια της φωτιάς».Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με το γήινο περιβάλλον και με το σεβασμό που του αναλογεί, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους στη συλλογή πληροφοριών και επεξεργασίας τους, να δραστηριοποιηθούν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, να αναπτύξουν ομαδικές και ατομικές δεξιότητες και να συνειδητοποιήσουν την αξία της προσωπικότητας των συμμαθητών τους μέσω συζητήσεων και βιωμάτων.